Artykuł sponsorowany

Jakie moduły znajdują się w systemie Streamsoft?

Jakie moduły znajdują się w systemie Streamsoft?

Streamsoft to zaawansowany system informatyczny, który wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem na różnych płaszczyznach. Składa się z wielu modułów, które pozwalają na efektywną pracę w dziedzinach takich jak finanse, księgowość, kadry, płace czy produkcja. Poznajmy bliżej funkcje poszczególnych modułów i dowiedzmy się, jak mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Czym jest moduł Finanse i Księgowość?

Moduł Finanse i Księgowość w systemie Streamsoft w Gdyni to narzędzie, które wspomaga pracę działu księgowości w oparciu o wielopoziomowe i alternatywne plany kont. Dzięki temu, możliwe jest dekretowanie oraz księgowanie dokumentów w dowolnej walucie przy automatycznym obliczaniu różnic kursowych. Moduł ten pozwala również na bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, co ułatwia monitorowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć o module Kadry i Płace?

Kolejnym istotnym elementem systemu Streamsoft jest moduł Kadry i Płace. Spełnia on wymogi niezbędne do obsługi procesów kadrowo-płacowych w firmach zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników. W ramach tego modułu, możliwe jest prowadzenie ewidencji pracowników, zarządzanie umowami o pracę, obliczanie wynagrodzeń czy sporządzanie deklaracji podatkowych. Dzięki temu, procesy kadrowe przebiegają sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na czym polega moduł Zarządzanie Produkcją w systemie Streamsoft?

Moduł Zarządzanie Produkcją w systemie Streamsoft to kompleksowe narzędzie do sterowania procesem produkcji. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę oraz analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Umożliwia monitorowanie zużycia materiałów, kontrolowanie postępów prac czy analizowanie efektywności poszczególnych etapów produkcji. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoje działania produkcyjne i zwiększać konkurencyjność na rynku.

Jakie zalety ma System Streamsoft?

System Streamsoft dba również o bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa. Chroni informacje przechowywane w systemie przed nieuprawnionym dostępem, a także umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych. Ponadto, system posiada funkcje kontrolujące dostęp do poszczególnych modułów i zasobów, co pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz monitorowanie ich aktywności. Współpraca z innymi podmiotami również jest istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego system Streamsoft umożliwia wymianę danych z partnerami biznesowymi, takimi jak banki, urzędy skarbowe czy ZUS. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może szybko i sprawnie realizować swoje obowiązki względem tych instytucji oraz utrzymywać płynność finansową. System Streamsoft jest również przyjazny dla użytkowników. Intuicyjny interfejs oraz możliwość personalizacji widoków sprawiają, że praca z systemem jest wygodna i efektywna. Szkolenia dla pracowników są dostępne w formie e-learningowej lub stacjonarnej, co pozwala na szybkie i skuteczne przyswojenie wiedzy na temat obsługi systemu.